PRODUKTER

Från bergstag i Rangsby, Närpes och Malax utvinns CE-märkt bergskross i olika dimensioner, fyllnadsgrus, dräneringsgrus. Ta kontakt om ni har frågor angående grusets användningsområden, vi står gärna till tjänst.

Bergskross CE-märkt:
0-4
0-8
0-16
0-31
0-63
0-90
0-100

Bergssingel CE-märkt:
4-8
8-16
16-31
31-63

Fyllnadsgrus och dräneringssand